شیوه پرداخت - پرداخت در محل

در حال حاضر مشتریانی که در تهران ساکن هستند می توانند وجه سفارش خود را بصورت نقدی یا با استفاده از کارت بانکی خود در محل دریافت کالا , پرداخت نمایند.