شیوه پرداخت - خرید اعتباری

شما می توانید از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری خود ، مبلغ فاکتور را پرداخت نمایید