شیوه پرداخت - کارت به کارت

شما می توانید وجه سفارش خود را بصورت انتقال وجه کارت به کارت به شماره کارت 5041721084711226 به نام محسن کرمی واریز نموده و حداکثر تا 24 ساعت پس از سفارش اطلاعات آن را در این قسمت ثبت نمایید.