شیوه پرداخت - واریز به حساب

شما می توانید وجه سفارش خود را از طریق مراجعه به شعب بانک واریز کرده و تا حداکثر 24 ساعت پس از سفارش اطلاعات آن را ثبت نمایید.